Over Servibo

Foto Guido Goossens oprichter van Servibo BV

Iedere onderneming wordt gekenmerkt door zijn oprichter en de mensen die elke dag ten dienste staan van de onderneming. We vinden dan ook dat de geschiedenis van Servibo mee het huidige DNA van onze onderneming uitmaakt.

Hoe Servibo verdeler werd van design straatmeubilair voor de merken Escofet, Urbidermis by Santa & Cole en Larus Design kan je hieronder terugvinden samen met onze visie. 

        Onze geschiedenis

Het begin voor Servibo

Servibo werd opgericht in 1977 door Guido Goossens als leverancier voor sier-bestratingen. Door heen de jaren heeft Servibo zich meer en meer geprofileerd als leverancier van straatmeubilair meer zelfs, verdeler van design straatmeubilair. 

Van sierbestrating naar straatmeubilair

De Olympische Spelen in 1996 vormden de ommekeer voor Servibo, immers deze vonden plaats in Barcelona. De stad investeerde als gastheer enorm in de publieke ruimte en wilde een toonbeeld zijn op mondiaal vlak. 

Enkele lokale spelers zoals Escofet 1886 en Santa & Cole hebben ijverig meegewerkt aan het invullen van de publieke ruimte. De bestaande samenwerking tussen Servibo en Escofet 1886 op vlak van bestrating werd al vlug er een in design straatmeubilair.

Servibo was dan ook de eerste die design straatmeubilair introduceerde op de Belgische markt. Vandaag doen steden zoals Oostende, Brussel, Gent en vele anderen beroep op de zitbanken en andere vormen van straatmeubilair die Servibo te bieden heeft.

Servibo vandaag de dag

De zitbanken van Escofet 1886 en Santa & Cole (nu Urbidermis) kan je wel in bijna alle Belgische steden en gemeenten terugvinden. De kwaliteit en het tijdloos design van het straatmeubilair heeft ertoe bijgedragen dat zelfs na tien jaar er nog veel van deze elementen ijverig worden gebruikt op verschillende locaties in België. 

Doorheen de jaren werd het productassortiment verder uitgebreid met meerdere samenwerkingsverbanden, andere merken en producten. Een intensieve samenwerking met De Boer beton (nu Tebumo) resulteerde in de ontwikkeling van een verzinkbare anti-parkeer rail die ondertussen al jaren in gebruik is in Steden zoals Antwerpen, De Panne, ... .  

Met de komst van Larus Design in ons assortiment bleven we in mediterrane sferen en werd een partner aan boord gehaald die naast een indrukwekkend standaard assortiment steeds weer aanpassingen wil en kan uitvoeren om deze elementen aan te passen aan de wensen van de opdrachtgevers.

Een breed assortiment aan producten en oplossingen zorgen voor een duurzame en creatieve invulling van de publieke ruimte. 

De toekomstverwachting van  Servibo

Een duurzame en kwaliteitsvolle openbare ruimte daar willen wij als onderneming aan meewerken, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Straatmeubilair gaande van zitbanken, afbakeningspaaltjes tot afvalbakken, maken een integraal deel uit van de uitrusting van de publieke ruimte. Niet alleen onze leveranciers van straatmeubilair zoals Urbidermis, Escofet en Larus Design maar ook Servibo wil daar een actieve rol in spelen.

Het mag niet alleen maar gaan over producten maar over belevingen. De gebruikers van parkjes, publieke tuinen of pleinen gaan meer en meer eisen stellen aan de publieke ruimte. De trend van kleiner gaan wonen en het verdichten van dorpskernen en steden zal alleen maar het belang van gemeenschappelijke ontmoetingsplekken doen toenemen. Kwaliteit zal meer en meer gaan primeren ten opzichte van ondoordachte en oppervlakkige invullingen van het openbaar domein.