1 juni 2021

2820 Rijmenam : Infrastructuurwerken als aanzet voor vernieuwing

Twintig jaar plannen
Marleen Verdoodt (Aquafin): “Tot voor kort verdween al het huishoudelijk afvalwater van Rijmenam ongezuiverd in de Dijle. Sinds 1996 bestaan er saneringsplannen om het dorp aan te sluiten op het waterzuiveringsstation van Boortmeerbeek, maar het duurde nog meer dan twintig jaar voor die plannen uitgevoerd werden. Aquafin en Pidpa waren bouwheer voor de rioleringswerken en het gemeentebestuur van Bonheiden gaf de opdracht voor de vernieuwing van het openbaar domein.”

Al in 2006 zette TV Jozef Legrand – Ingenieursbureau France de krijtlijnen uit voor de heraanleg van de Rijmenamse dorpskern, in het beeldkwaliteitsplan ‘Herinrichting doprskern Rijmenam. Parel aan de Dijle’. Toenmalig Vlaams bouwmeester Marcel Smets begeleidde het proces. De inrichtingsvisie? Het dorp herwaarderen als deel van het Dijlelandschap. Deze duidelijke visie woog sterk door bij de keuze van het ontwerpteam.

Weerstand tegen de vernieuwing
Het hele planningsproces duurde vier legislaturen. In afwachting van de nieuwe riolering investeerde Rijmenam meer dan twintig jaar nauwelijks in het openbaar domein.

Marianne France (Ingenieursbureau France): ”Rijmenam was een transitdorp: een grijze, afgeleefde doorgangsweg met amper horeca of winkels, onaangenaam om rond te lopen. Nochtans had het dorp een innerlijke waarde. Gelukkig had het gemeentebestuur daar oog voor en besloot het de rioleringswerken aan te grijpen om het dorp grondig te vernieuwen.”

“In een landelijk dorp is dat niet eenvoudig. Er was veel tegenstand van de bevolking omdat de geplande herinrichting ingrijpend was. Mensen hebben een behoudsgezinde ingesteldheid. Echte vernieuwing is mogelijk als een sterk ontwerpteam én een daadkrachtig beleid met visie hand in hand gaan. De realisaties die het langst standhouden in de geschiedenis zijn er gekomen omdat iemand er zijn schouders heeft onder gezet.”

Circulair bouwen met kasseien van bij ons
Rioleringswerken en hemelwaterbeheer vormden de aanleiding voor de herinrichting van de dorpskern. De bovenbouw van de publieke ruimte speelt daarop in. Dit vroeg soms om een fasering van de plannen, en een afstemming van de belangen van de opdrachtgevers. Marleen Verdoodt: “We hebben buizen omgelegd om de bomen die erboven stonden te kunnen behouden. In plaats van een gracht aan te leggen, watert de verharding af naar groenzones. De parking is geasfalteerd, en watert af naar de plantvakken. Alleen bij stortbuien loopt het overtollige regenwater via de gescheiden riolering naar een beplant opvangbekken bij de Dijle. En aan het stationsplein wordt het regenwater opgevangen in een wadi zodat het ter plaatse kan infiltreren.”

Het Stationsplein, Sint-Maartensberg en Kloosterplein kregen een verharding van kasseien met open voeg op een waterdoorlatende fundering om het regenwater in de bodem te laten infiltreren. Marianne France: “Een opgevoegde kasseiverharding reageert als een betonplaat. Gezaagde kasseien met open voeg reageren als een natuurlijke bodem: waterdoorlatend, geluidsdempend en temperatuurregulerend. Onder de oude asfaltlaag vonden we oude kasseien in Belgische porfier. Door die te verzagen, kon de oorspronkelijke verharding opnieuw worden gebruikt. Ook de voetpaden zijn met gezaagde kasseien aangelegd. Om onkruidgroei tegen te gaan, zijn die wel opgevoegd.”

Aannemer Stadsbader-Deckx stond in voor de rioleringswerken en waakte over de detailafwerking van de bovenbouw. 

Plek voor ontmoeting
Sobere houten banken van Urbidermis by Santa & Cole passen mooi in het dorpskarakter en versterken de ontmoetingsfunctie van de dorpskern. ‘Urbidermis’ betekent ‘de huid van de stad’ en is ook in een landelijk dorp toepasselijk. Marleen Verdoodt: “Rijmenam koos voor mooie materialen die het dorp een natuurlijke, gemoedelijke uitstraling geven. Bloembakken zijn gebouwd met oude boordstenen in blauwe steen, net als de kasseien gerecupereerd uit de voormalige straataanleg.”

Nieuwe groenstructuren vloeien vanaf de Dijle subtiel het dorpscentrum binnen. Het openbaar groen bestaat grotendeels uit vaste planten die elk seizoen voor variatie in het straatbeeld zorgen. Marianne France: “Het gemeentebestuur wilde ecologische, inheemse en bijenvriendelijke beplanting. Om kwaliteitsvol openbaar groen te realiseren werd de groenaanleg apart aanbesteed. Groenaannemer Christophe Serneels plantte alles aan en staat ook in voor het verdere onderhoud van het groen.”

En de dorpsbewoners? Die zijn blij met het resultaat. Sinds de heraanleg wandelen de rusthuisbewoners van de Lange Dreef naar de uitnodigende banken op het plein. Ook nieuwe horecazaken vonden een plekje in het opgefriste dorpscentrum. Rijmenam is opnieuw een parel aan de Dijle.2820 Rijmenam : Infrastructuurwerken als aanzet voor vernieuwing

2950 Kapellen - project Stilte plek

In het gemeentelijk park van Kapellen werd in 2011 de eerste stilteplek van Vlaanderen ingehuldigd. Omgeven door rozen en lavendel kunnen bezoekers hier genieten en contempleren op de TAO stoelen uit de collectie van Escofet.

7 juli 2021

Lees meer

3000 Leuven - Refugehof

Nieuwbouwproject Refugehof te Leuven met de Neoromantico Clasico zitbanken van Urbidermis by Santa&Cole

29 oktober 2020

Lees meer

3000 Leuven - Tuin De Walque

Een ander verborgen pareltje in het centrum van Leuven

25 juni 2020

Lees meer

1070 Anderlecht - Martin Luther King Plein

Bij de inrichting van het Martin Luther Kingplein in Anderlecht werden de Modular zitbanken uit de collectie van Escofet wel op een heel creatieve manier gebruikt. Met de gebogen zitbanken werden verhoogde bloembedden gemaakt in de vorm van blaadjes van een bloem.

27 mei 2020

Lees meer

8000 Brugge - Ghandiplein

Een speelplek voor de jeugd en een park voor volwassenen net buiten Brugge in Sint-Jozef illustreert de samenwerking en inbreng van en tussen de omwonenden om een opmerkelijke plek te creeren. Een constructieve aanpak van stad Brugge resulteerde in het Ghandiplein.

25 april 2020

Lees meer

8433 Middelkerke - Dorpsplein Schore

In het kleine en gezellige dorpje Schore aan de Belgische kust werd in 2013 de dorpskern volledig heringericht. Voor het straatmeubilair deed deed het vroeger Grontmij Belgium NV (Sweco) beroep op de speciale en vooral opvallende zitelementen Xurret uit de collectie van Escofet 1886.

26 maart 2020

Lees meer

1703 Dilbeek - Brouwerij De Neve

Voor de herbestemming van de Brouwerij De Neve in Dilbeek werden de zitbanken Rua uit de collectie van Larus Design gebruikt door Buro Van Mello. Een kleurrijke toets op de semi-publieke binnenruimte en tuin geeft een speels effect op de omgeving. Kleur brengt leven in de brouwerij.

24 februari 2020

Lees meer

3000 Leuven - Jansenius Park

Een verborgen parel in het centrum van Leuven; het Jansenius Park vormt een prachtige aansluiting tussen nieuwbouw en historische gebouwen. Een aanraden om even op adem te komen.

30 januari 2020

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x